Sơn đặc biệt

Sắp xếp
Hiển thị
FINECOAT 390HD BIO

Sơn phủ kháng khuẩn

- Bằng cách áp dụng chất chống vi sinh và hữu cơ trong sơn, ngăn chặn hiệu quả sự phát triển của vi khuẩn trên bề mặt phim.

- Hiệu suất kháng khuẩn tuyệt vời / Màu sắc đa dạng / Tấm ngăn trong xây dựng